Trang chủ

Tăng Fan cho Facebook

Việt Liên Kết xin phép được điều chỉnh giá (giảm) & dịch vụ đối với 1 số mục Facebook Fan Page. Các khách hàng đã xác nhận hợp đồng trên mail, sẽ được điều chỉnh lại hợp đồng trên cơ sở có lợi cho quý khách.

Sau đây là Bảng giá dịch vụ Facebook Fan Page từ ngày 11/07/2012:

1. Đối với khách hàng triển khai Vietnamese Fans:

 

Số Fans cần tăng thêm

Tổng thời gian (ngày)

Chi phí (đ)

Số Fans / ngày

Chi phí mỗi Fan (đ)

1,000

3

1,000,000

300

1,000

2,000

6

1,960,000

5,000

15

4,600,000

10,000

24

8,200,000

trên 10,000

Chính sách riêng - Vui lòng liên hệ


2. Đối với khách hàng triển khai Global Fans:

Số Fans cần tăng thêm

Tổng thời gian (ngày)

Chi phí (đ)

Số Fans / ngày

Chi phí mỗi Fan (đ)

1,000

3

1,200,000

300

1,200

2,000

6

2,352,000

5,000

15

5,520,000

10,000

24

9,840,000

trên 10,000

Chính sách riêng - Vui lòng liên hệ

 

*** Lưu ý ***

- Các bảng giá trên đã bao gồm VAT.
- Global Fan bao gồm các fan Quốc tế ngoài Việt Nam: U.S, U.K, Malaysia, Singapore, Phillipines,...
- Chúng tôi cam kết hỗ trợ quý khách xây dựng các công cụ lọc (filter) thống kê danh sách thành viên Fan Page theo các tiêu chí: độ tuổi, giới tính, vùng miền / tỉnh / thành phố

 

Ưu thế dịch vụ:
- Tận dụng mạng lưới người dùng đông đảo của Facebook.
- Kết nối người dùng đến doanh nghiệp, cá nhân, sản phẩm, dịch vụ cụ thể…
- Logo-Banner của Fan Page xuất hiện trên các trang cá nhân.
- Là một trong những phương thức quảng cáo trên Facebook / quảng bá sản phẩm dịch vụ trên Facebook theo cách tự nhiên nhất, hiệu quả nhất.
 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 08.22161727 - 0974.868063 - 097.2477787 - 0902.373.044 - 0908.569.471 - 098.3301283

 

Việt Liên Kết xin phép được điều chỉnh giá (giảm) & dịch vụ đối với 1 số mục Facebook Fan Page. Các khách hàng đã xác nhận hợp đồng trên mail, sẽ được điều chỉnh lại hợp đồng trên cơ sở có lợi cho quý khách.

Sau đây là Bảng giá dịch vụ Facebook Fan Page từ ngày 21/10/2011:

1. Đối với khách hàng triển khai Vietnamese Fans:

Số Fans cần tăng thêm

Tổng thời gian (ngày)

Chi phí (đ)

Số Fans / ngày

Chi phí mỗi Fan (đ)

1,000

25

2,000,000

40

2,000

2,000

49

3,920,000

5,000

110

9,200,000

10,000

183

16,400,000

trên 10,000

Chính sách riêng - Vui lòng liên hệ


2. Đối với khách hàng triển khai Global Fans:

Số Fans cần tăng thêm

Tổng thời gian (ngày)

Chi phí (đ)

Số Fans / ngày

Chi phí mỗi Fan (đ)

1,000

10

1,200,000

100

1,200

2,000

19

2,352,000

5,000

44

5,520,000

10,000

73

9,840,000

trên 10,000

Chính sách riêng - Vui lòng liên hệ

 

*** Lưu ý ***

- Các bảng giá trên đã bao gồm VAT.
- Global Fan bao gồm các fan Quốc tế ngoài Việt Nam: U.S, U.K, Malaysia, Singapore, Phillipines,...

 

Ưu thế dịch vụ:
- Tận dụng mạng lưới người dùng đông đảo của Facebook.
- Kết nối người dùng đến doanh nghiệp, cá nhân, sản phẩm, dịch vụ cụ thể…
- Logo-Banner của Fan Page xuất hiện trên các trang cá nhân.
 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 08.22161727 - 0974.868063 - 097.2477787 - 0902.373.044 - 0908.569.471 - 098.3301283

 

 Bảng giá dịch vụ Facebook Fan Page từ ngày 04/08/2011:

1. Đối với khách hàng triển khai Global Fans:

 

S Fans cn tăng thêm

Tng thi gian (ngày)

Chi phí (đ)

S Fans / ngày

Chi phí mi fan (đ)

5,000

50

6,500,000

100

1,300

10,000

97

12,740,000

15,000

141

18,720,000

20,000

182

24,440,000

trên 20,000

Chính sách riêng - Vui lòng liên h

 

Bảng giá trên đã bao gồm VAT.

 

S Fans cn tăng thêm

Tng thi gian (ngày)

Chi phí (đ)

S Fans / ngày

Chi phí mi fan (đ)

5,000

100

10,000,000

50

2,000

10,000

194

19,600,000

15,000

282

28,800,000

20,000

364

37,600,000

trên 20,000

Chính sách riêng - Vui lòng liên h

 

Bảng giá trên đã bao gồm VAT.

 

Ưu thế dịch vụ:
- Tận dụng mạng lưới người dùng đông đảo của Facebook.
- Kết nối người dùng đến doanh nghiệp, cá nhân, sản phẩm, dịch vụ cụ thể…
- Logo-Banner của Fan Page xuất hiện trên các trang cá nhân.
- Global Fans: U.S, Malaysia, Singapore, Phillipines, Vietnam...
 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 08.22161727 - 0974.868063 - 097.2477787 - 0902.373.044 - 0908.569.471 - 098.3301283

 

Bảng giá dịch vụ Facebook Event Invitation (Mời tham dự Sự kiện Online/Offline thông qua Facebook) từ ngày 20/07/2011:

Số thư mời cần gửi

Thời gian thực hiện (ngày)

Chi phí (VNĐ)

5,000

1

1,250,000

10,000

2

2,475,000

15,000

3

3,675,000

20,000

4

4,850,000

30,000

6

7,125,000

50,000

10

11,375,000

100,000

20

20,250,000

trên 100,000

Chính sách riêng - Vui lòng liên hệ

 

Bảng giá trên đã bao gồm VAT.

 

Ưu thế dịch vụ:
- Gửi thư mời đến gần 1,500,000 triệu người dùng Facebook.
- Quản lý được số lượng người tham dự sự kiện tức thì.
- Hỗ trợ báo cáo đầy đủ & túc trực.
- Hoá đơn rõ ràng.
 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 08.22161727 - 0974.868063 - 097.2477787 - 0902.373.044 - 0908.569.471 - 098.3301283

 

 Bảng giá dịch vụ Facebook Fan Page từ ngày 15/06/2011:

 

Số lượng người hâm
mộ cần tăng thêm
Thời gian thực hiện
(ngày)
Chi phí
(VNĐ)
5,000
45
4,500,000
10,000
90
8,910,000
15,000
135
13,230,000
20,000
180
17,460,000
30,000
270
25,650,000
50,000
450
40,950,000
100,000
900
72,900,000
trên 100,000
Chính sách riêng - Vui lòng liên hệ

 

  Bảng giá trên đã bao gồm VAT.

 

Ưu thế dịch vụ:
- Tận dụng mạng lưới người dùng đông đảo của Facebook.
- Kết nối người dùng đến doanh nghiệp, cá nhân, sản phẩm, dịch vụ cụ thể…
- Logo-Banner của Fan Page xuất hiện trên các trang cá nhân.
 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 08.22161727 - 0974.868063 - 097.2477787 - 0902.373.044 - 0908.569.471 - 098.3301283

 

 Bảng giá dịch vụ Facebook Fan Page từ ngày 11/02/2011:

 

Số lượng người hâm
mộ cần tăng thêm
Thời gian thực hiện
(ngày)
Chi phí
(VNĐ)
5,000
20
4,500,000
10,000
38
8,820,000
15,000
57
13,230,000
20,000
76
17,640,000
30,000
114
26,460,000
50,000
190
44,100,000
100,000
380
88,200,000
trên 100,000
Chính sách riêng - Vui lòng liên hệ

 

  Bảng giá trên đã bao gồm VAT.

 

Ưu thế dịch vụ:
- Tận dụng mạng lưới người dùng đông đảo của Facebook.
- Kết nối người dùng đến doanh nghiệp, cá nhân, sản phẩm, dịch vụ cụ thể…
- Logo-Banner của Fan Page xuất hiện trên các trang cá nhân.
 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 08.22161727 - 0974.868063 - 097.2477787 - 0902.373.044 - 0908.569.471 - 098.3301283

 

 Bảng giá dịch vụ Facebook Fan Page từ ngày 10/01/2011:

 

Số lượng người hâm
mộ cần tăng thêm
Thời gian thực hiện
(ngày)
Chi phí
(VNĐ)
5,000
20
4,000,000
10,000
38
7,600,000
15,000
57
11,400,000
20,000
76
15,200,000
30,000
114
22,800,000
50,000
190
38,000,000
100,000
380
76,000,000
trên 100,000
Chính sách riêng - Vui lòng liên hệ

 

  Bảng giá trên đã bao gồm VAT.

 

Ưu thế dịch vụ:
- Tận dụng mạng lưới người dùng đông đảo của Facebook.
- Kết nối người dùng đến doanh nghiệp, cá nhân, sản phẩm, dịch vụ cụ thể…
- Logo-Banner của Fan Page xuất hiện trên các trang cá nhân.
 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 08.22161727 - 0974.868063 - 097.2477787 - 0902.373.044 - 0908.569.471 - 098.3301283

 

Công ty TNHH Việt Liên Kết xin thông báo bảng giá dịch vụ Facebook Fan Page được áp dụng kể từ ngày 10/08/2010 (sau khi hết chương trình khuyến mại):

 

Số lượng người hâm
mộ cần tăng thêm
Thời gian thực hiện
(ngày)
Chi phí
(VNĐ)
5,000
21
2,500,000
10,000
33
4,750,000
15,000
46
7,125,000
20,000
58
9,500,000
30,000
83
14,250,000
50,000
132
23,750,000
100,000
256
47,500,000
trên 100,000
Chính sách riêng - Vui lòng liên hệ

Bảng giá trên đã bao gồm VAT.

 

Ưu thế dịch vụ:
- Tận dụng mạng lưới người dùng đông đảo của Facebook.
- Kết nối người dùng đến doanh nghiệp, cá nhân, sản phẩm, dịch vụ cụ thể…
- Logo-Banner của Fan Page xuất hiện trên các trang cá nhân.
 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 08.22161727 - 0974.868063 - 097.2477787 - 0902.373.044 - 0908.569.471 - 098.3301283

 

Bảng giá dịch vụ Facebook Fan Page - cung cấp người hâm mộ cho Facebook Page:  

Số lượng người hâm
mộ cần tăng thêm
Thời gian thực hiện
(ngày)
Chi phí
(VNĐ)
5,000
18
1,800,000
10,000
24
3,200,000
20,000
29
6,200,000
30,000
40
8,400,000
50,000
50
12,000,000
100,000
70
21,000,000

 

Các yêu cầu khác & thông tin chi tiết xin liên hệ: 08.22161727 - 0974.868063 - 097.2477787 - 0902.373.044 - 0908.569.471 - 098.3301283

 

Công ty TNHH Việt Liên Kết

Công ty TNHH Việt Liên Kết (Vilink Co., Ltd.) được thành lập vào cuối năm 2008 - đầu năm 2009 & hiện nay đã trở thành công ty thành viên trong Vilink Group.


Hiện tại công ty đang cùng Vilink Group triển khai các dịch vụ:

Tư vấn Marketing: Tư vấn xây dựng chiến lược & kế hoạch Marketing; Marketing Audit, Giải pháp Marketing tăng doanh số bán hàng.

Triển khai Digital Marketing (full-service): Online Advertising (CPC, CPM), SEO (Search Engine Optimization), Social Media Marketing, Online Marketing, Inbound Marketing...

Tư vấn quản lý doanh nghiệp: Xây dựng quy trình quản lý doanh nghiệp; Giải pháp quản lý doanh nghiệp bằng phần mềm CRM (Customer Relationship Management) & ERP (Enterprise Resource Management)

 

Việt Liên Kết - Vilink mang lại các giá trị hữu ích cho cộng đồng thông qua việc chia sẻ & tư vấn các giải pháp Marketing - giải pháp Quản lý cho các doanh nghiệp.

Cùng với Vilink Group, chúng tôi mong muốn được hợp tác với các công ty, cá nhân để phát triển các dịch vụ của mình ngày một tốt hơn, khách hàng ngày càng khai thác được nhiều lợi ích hơn.

Việt Liên Kết
Việt Liên Kết