Trang chủ  >> Khách hàng  >> Khách hàng  >> Trung Tâm Anh Ngữ ILA Việt Nam

Trung Tâm Anh Ngữ ILA Việt Nam

Khách hàng - Trung Tâm Anh Ngữ ILA Việt Nam

 

Trung Tâm Anh Ngữ ILA là doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

ILA cung cấp các chương trình đào tạo và dịch vụ, bao gồm:

 

- Chương trình Anh ngữ 

- Chương trình Quản trị Kinh doanh 

- Đào tạo Anh ngữ cho doanh nghiệp 

- Khóa huấn luyện giáo viên 

- Tư vấn du học

ILA có các trung tâm đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Vũng Tàu.

 

 

 

Các dự án

Công ty TNHH Việt Liên Kết

Công ty TNHH Việt Liên Kết (Vilink Co., Ltd.) được thành lập vào cuối năm 2008 - đầu năm 2009 & hiện nay đã trở thành công ty thành viên trong Vilink Group.


Hiện tại công ty đang cùng Vilink Group triển khai các dịch vụ:

Tư vấn Marketing: Tư vấn xây dựng chiến lược & kế hoạch Marketing; Marketing Audit, Giải pháp Marketing tăng doanh số bán hàng.

Triển khai Digital Marketing (full-service): Online Advertising (CPC, CPM), SEO (Search Engine Optimization), Social Media Marketing, Online Marketing, Inbound Marketing...

Tư vấn quản lý doanh nghiệp: Xây dựng quy trình quản lý doanh nghiệp; Giải pháp quản lý doanh nghiệp bằng phần mềm CRM (Customer Relationship Management) & ERP (Enterprise Resource Management)

 

Việt Liên Kết - Vilink mang lại các giá trị hữu ích cho cộng đồng thông qua việc chia sẻ & tư vấn các giải pháp Marketing - giải pháp Quản lý cho các doanh nghiệp.

Cùng với Vilink Group, chúng tôi mong muốn được hợp tác với các công ty, cá nhân để phát triển các dịch vụ của mình ngày một tốt hơn, khách hàng ngày càng khai thác được nhiều lợi ích hơn.

Việt Liên Kết
Việt Liên Kết