Compass Education

Khách hàng - Compass Education

Việc xác định khả năng học tập cùng với những mối quan tâm của học viên sẽ giúp việc tư vấn học tập hiệu quả hơn. Hoàn thành các mục tiêu trên cùng với việc tạo tự tin trong sử dụng Anh ngữ cũng góp tạo sự thành công của chúng tôi tại các tỉnh xa thành phố. Việc phân bổ các giaó viên bản ngữ tiếng Anh tới những địa phương ít có dịp giao tiếp với người nước ngoài là một lợi thế của tổ chức chúng tôi cho các bên quan tâm. Cơ hội trao đổi kinh ngiệm thật lớn lao. Cũng vậy, các mối quan hệ của chúng tôi với các công ty để tìm hiểu, đánh giá và đáp ứng nhu cầu đào tạo đặc trưng của họ , theo dõi và lượng giá kết quả cho nhân viên của họ là nhiệm vụ của chúng tôi. Trong một dự án mang tính đa dạng, chúng tôi nhắm tới việc hoàn tất một môi trường giáo dục chất lượng cao giúp người học đạt hiệu quả tiếp thu cao nhất. COMPASS Education có thể cung cấp một cách hiệu quả cho bạn một hướng đi, một con đường dẫn bạn tới thành công!

 

Các dự án

Công ty TNHH Việt Liên Kết

Công ty TNHH Việt Liên Kết (Vilink Co., Ltd.) được thành lập vào cuối năm 2008 - đầu năm 2009 & hiện nay đã trở thành công ty thành viên trong Vilink Group.


Hiện tại công ty đang cùng Vilink Group triển khai các dịch vụ:

Tư vấn Marketing: Tư vấn xây dựng chiến lược & kế hoạch Marketing; Marketing Audit, Giải pháp Marketing tăng doanh số bán hàng.

Triển khai Digital Marketing (full-service): Online Advertising (CPC, CPM), SEO (Search Engine Optimization), Social Media Marketing, Online Marketing, Inbound Marketing...

Tư vấn quản lý doanh nghiệp: Xây dựng quy trình quản lý doanh nghiệp; Giải pháp quản lý doanh nghiệp bằng phần mềm CRM (Customer Relationship Management) & ERP (Enterprise Resource Management)

 

Việt Liên Kết - Vilink mang lại các giá trị hữu ích cho cộng đồng thông qua việc chia sẻ & tư vấn các giải pháp Marketing - giải pháp Quản lý cho các doanh nghiệp.

Cùng với Vilink Group, chúng tôi mong muốn được hợp tác với các công ty, cá nhân để phát triển các dịch vụ của mình ngày một tốt hơn, khách hàng ngày càng khai thác được nhiều lợi ích hơn.

Việt Liên Kết
Việt Liên Kết