Trang chủ  >> Tin tức  >> Cách vào Facebook (2)

Cách vào Facebook (2)

Tin tức - Cách vào Facebook (2)

Thay đổi DNS sang Google Public DNS:

    - Vào Control Pannel chọn Network Connections

   - Click phải vào kết nối tích cực và chọn Properties.

   - Chọn Internet Protocol (TCP/IP) và kích Properties.

   - Kích nút chọn Use the following DNS server addresses và nhập vào các địa chỉ 8.8.8.8 và 8.8.4.4 theo hình dưới đây.

 

Chỉnh sửa file hosts:

   - Cách 1: tham khảo cách chỉnh tự động file hosts trong bài viết "Cách vào facebook".

   - Cách 1: Chúng ta thêm vào file hosts trong thư mục trong thư mục C:\Windows\system32\drivers\etc bằng Notepad nội dung sau:

           125.252.224.88 facebook.com
           125.252.224.88 www.facebook.com

           69.63.181.12 apps.facebook.com
           69.63.187.16 facebook.com
           69.63.181.22 login.facebook.com
           69.63.186.12 apps.facebook.com
           69.63.187.16 www.facebook.com
           69.63.181.22 www.login.facebook.com

           153.16.15.71 www.facebook.com
           153.16.15.71 www.logins.facebook.com
           153.16.15.71 facebook.com
           153.16.15.71 logins.facebook.com
           153.16.15.71 apps.facebook.com
           153.16.15.71 upload.facebook.com
           153.16.15.71 www.connect.facebook.com
           153.16.15.71 graph.facebook.com
           153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
           153.16.15.71 developers.facebook.com
           153.16.15.71 error.facebook.com
           153.16.15.71 pixel.facebook.com
           153.16.15.71 creativeupload.facebook.com

 

Chúc quý khách thành công!

 

Công ty TNHH Việt Liên Kết

Công ty TNHH Việt Liên Kết (Vilink Co., Ltd.) được thành lập vào cuối năm 2008 - đầu năm 2009 & hiện nay đã trở thành công ty thành viên trong Vilink Group.


Hiện tại công ty đang cùng Vilink Group triển khai các dịch vụ:

Tư vấn Marketing: Tư vấn xây dựng chiến lược & kế hoạch Marketing; Marketing Audit, Giải pháp Marketing tăng doanh số bán hàng.

Triển khai Digital Marketing (full-service): Online Advertising (CPC, CPM), SEO (Search Engine Optimization), Social Media Marketing, Online Marketing, Inbound Marketing...

Tư vấn quản lý doanh nghiệp: Xây dựng quy trình quản lý doanh nghiệp; Giải pháp quản lý doanh nghiệp bằng phần mềm CRM (Customer Relationship Management) & ERP (Enterprise Resource Management)

 

Việt Liên Kết - Vilink mang lại các giá trị hữu ích cho cộng đồng thông qua việc chia sẻ & tư vấn các giải pháp Marketing - giải pháp Quản lý cho các doanh nghiệp.

Cùng với Vilink Group, chúng tôi mong muốn được hợp tác với các công ty, cá nhân để phát triển các dịch vụ của mình ngày một tốt hơn, khách hàng ngày càng khai thác được nhiều lợi ích hơn.

Việt Liên Kết
Việt Liên Kết